Základní škola Křesetice

Kroužky ve školním roce 2019/2020. Činnost kroužků bude zahájena 30.září 2019. Přihlášky doneste do 13.9.2019

Zdravotnický

3.- 5. ročník

Jana Klingerová

pondělí

12,45 – 13,15

Sportovní

3. - 5.ročník

Soňa Pavlíková

úterý

13,15 – 14,00

Šikovné ruce ( max. 10 dětí)

1. - 5. ročník

Andrea Beranová

úterý

12,45 – 14,00

Angličtina

1. .ročník

Simona Hromčíková

středa

12,30 – 13,00

Angličtina

2. .ročník

Simona Hromčíková

středa

13,05 – 13,35

Pokusy a bádání( max.12 dětí)

3. - 5.ročník

Petra Bočková

čtvrtek

12,45 – 13,45

Vaření ( max. 8 dětí)

4. - 5. ročník

Soňa Pavlíková

čtvrtek

12,45 – 14,15

Sborový zpěv

1. - 5. ročník

Jana Klingerová

pátek

13,45 – 13,4506. září 2019 (Pá)