Základní škola Křesetice

Projektový týden k 100.výročí vzniku Československé republiky http://www.svoboda.info/zpravy/region/sto-let-republiky-oslavili-divadelnim-predstavenim-i-zasazenim-lipy-svobody/

Program projektu ( 22.10. - 26.10.)
22.10. - výuka ve třídách ( 1. a 2. hodinu)
           - přednáška ( pan Alexandr Štěpánovský) pro 3. - 5. ročník
          -  video na dané téma- 1. a 2. ročník
23.10. - tvorba prezentací ve skupinách
24.10. - prezentace
25.10. - výuka ve třídách( podle rozvrhu)
26.10. - shrnutí poznatků formou soutěže, sázení lípy svobody
 Odpolední vyučování bude probíhat podle rozvrhu!

Žáci jsou rozdělení do deseti skupin ( podle desetiletí), každá skupina bude zpracovávat jedno desetiletí. Můžete se předem připravit, např. obrázky.


26. října 2018 (Pá)