Základní škola Křesetice

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce od 1.9.2018

Oznámení o přijetí k základnímu

vzdělávání od 1.9.2018Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení

o přijetí dětí pod těmito registračními čísly:
 ZV2/18 přijato
 ZV3/18 přijato
 ZV4/18 přijato
 ZV5/18 přijato
 ZV6/18 přijato
 ZV7/18 přijato
 ZV8/18 přijato
 ZV10/18 přijato
 ZV13/18 přijato
  
13. dubna 2018 (Pá)