Základní škola Křesetice

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všem žákům školy jsem předala tiskopisy, které se týkají souhlasu zákonných zástupců s pořizováním fotek a videí ze školních akcí. Přečtěte si prosím pozorně dokument a vyjádřete svůj souhlas, případně nesouhlas a tiskopisy pošlete po dětech zpátky do školy.
Děkuji
Soňa Pavlíková, ředitelka školy


17. května 2018 (Čt)