Základní škola Křesetice

Dnes jsme slavnostně ukončili celoroční projekt Život chleba.


Rády bychom poděkovaly všem rodičům, kteří nám pomáhali. Rodině Veseckých za půjčení mlýnku na mouku a vločkovače, paní Hrbkové za květy do suché vazby a na věnec, také za pomoc při tvoření dožínkového věnce, paní Beranové , která s námi pekla chléb, paní Fertálové , která nám ušila sukně pro děvčata, rodině Pazderů za zapůjčení cepů a všem rodičům, kteří nám v létě pomohli sklidit obilí.
Díky vám všem.


20. září 2019 (Pá)