Základní škola Křesetice

EU peníze školám


Naše škola dokončila projekt EU peníze školám, vyhlášený v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Částka o kterou mohly školy žádat se vypočítala podle vzorce:
300 000 Kč + počet žáků x 4300 Kč
Naše škola získala celkem: 462 077,00
Tyto finanční prostředky byly využity na nákup ICT (informační komunikační technologie) a tvorbu DUM (digitální učební materiál).

2011 - 2013 zakoupeno:

  • 12 notebooků a myší                                          
  • router (bezdrátový)
  • externí síťový disk
  • externí přenosný disk
  • 3 flash
  • interaktivní tabule do I. třídy
  • pojezd na interaktivní tabuli do II. třídy

Projekt byl ukončen ve školním roce 2013/2014.

Z povinných výstupů byly splněny všechny, tj. vytvoření 252 digitálních učebních materiálů (DUM).

Na tvorbě DUM se podílely všechny učitelky ZŠ.

Soňa Pavlíková – 84 DUM (český jazyk – 20, literatura – 20, matematika – 3, geometrie – 8, prvouka – 11, přírodověda – 10, vlastivěda – 4, průřezová témata – 8)

Jana Klingerová - 84 DUM (český jazyk – 20, hudební výchova -20, matematika – 26, geometrie – 4, prvouka – 9, průřezová témata – 5)

Marie Muchová - 84 DUM (anglický jazyk – 20, matematika . 7, geometrie – 24, přírodověda – 10, vlastivěda- 16, průřezová témata – 7)

Všechny tyto DUM najdete v záložce Výukové materiály na našem webu. Ke spuštění některých programů, určených pro interaktivní tabule,  je potřeba nainstalovat program Smart Notebook Express (program je ke stažení zde: http://express.smarttech.com )


01. září 2014 (Po)