Základní škola Křesetice

O nás

Jsme málotřídní škola s 1.-5. ročníkem ve třech třídách (I. třída  1. roč.,
 II. třída  2.a ,3. roč., III. třída 4. a 5. roč.). Kapacita naší školy je 50 žáků.
Ve školním roce 2019/2020 máme 49 žáků.

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Ve škole panuje příznivá a rodinná atmosféra. Součástí školy je MŠ, takže přechod do
 1. ročníku je pro děti nenásilný a přirozený.

Režim školy je přizpůsoben přirozeným dětským potřebám (variabilní délka hodin, v průběhu vyučování děti mohou pít a chodit na WC, při příznivém počasí tráví přestávky venku, atd.)


Hlavní důraz klademe na to, aby:
  • žáci chodili do školy rádi
  • mohli vyjadřovat otevřeně své názory
  • měli prostor pro otázky a učili se argumentovat
  • byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení
  • byli hrdi na svoji školu

Hlavním cílem naší školy je vést děti k pozitivnímu vztahu ke vzdělání a motivovat je k dalšímu sebevzdělávání.