Základní škola Křesetice

Informace k provozu školy od pondělí 8.2.2021

Vážení rodiče,
 
Od pondělí 8.2.2021 žáci 1. a 2. ročníku budou pokračovat ve výuce ve škole. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu, pouze hodiny Tv a Hv budou nahrazeny jinými předměty.
Od tohoto dne bude v provozu pro tyto žáky školní družina (včetně ranní družiny) a školní jídelna.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je nutné, aby žáci měli na každý den alespoň 2 roušky a dodržovali hygienická pravidla.
Žáci ostatních ročníků pokračují nadále v distanční výuce.

 
 

Soňa Pavlíková
ředitelka školy

06. února 2021 (So)