Základní škola Křesetice

Informace o provozu školy od 1.9.2020

Informace o provozu školy od 1.9.2020:

 • zahájení školního roku - v úterý 1.9.2020 od 8hod - slavnostního zahájení se zúčastní pouze rodiče žáků 1. ročníku (ostatní rodiče mohou počkat na děti před školou konec asi v 8,30h,

 • 1.9. školní družina od 8,30h do 16h

 • 2.9. začíná výuka podle rozvrhu

 • 9.9. zahájení plaveckého výcviku

Provoz školy od 1.9.2020 vzhledem ke Covid-19

(vychází z manuálu MŠMT - viz příloha )

 • nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti

 • pobyt rodičů uvnitř budovy školy nebude umožněn

 • u vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, tělocvičně je k dispozici dezinfekce

 • pokud vaše dítě má chronické onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od praktického lékaře.

Kroky školy v případě podezření nákazy covid-19

v případě, že se u dítěte objeví příznaky onemocnění bude škola postupovat tímto způsobem:

1. Dítě dostane roušku a bude odvedeno do izolační místnosti.

2.Budou telefonicky kontaktováni rodiče, aby si dítě vyzvedli

3.Rodiče budou informováni, že mají telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

4.Rodiče informují následně školu o zdravotním stavu dítěte

V průběhu roku bude škola postupovat podle tzv. semaforu

Rodičovské schůzky se prozatím nebudou konat.

Důkladně sledujte aktuality na webu naší školy http://www.zskresetice.czInformace pro rodiče žáků, kteří budou navštěvovat ŠD:

 • vždy ve čtvrtek a pátek vyzvedávejte děti před 13.h nebo až po 14.h

 • děti si přinesou 1x za pololetí šťávu a papírové kapesníčky

 • oblečení na zahradu

 • tel. do ŠD: 730 126 770

 • úplata v ŠD na školní rok 2020/2021 je 60Kč - placení vždy do 15. dne v měsíci (možno zaplatit na celý rok dopředu) na číslo účtu:

 • 115-5321620297/0100 (vždy uvádějte jméno dítěte)

 • omlouvání a uvolnění dětí ze ŠD vždy písemněS přáním dobrého startu do nového školního rokukolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Křesetice
31. srpna 2020 (Po)