Základní škola Křesetice

Provoz ŠD o prázdninách

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINYŘeditelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace , rozhodla dle vyhlášky č. 74/2005 (v platném znění) § 8 odst.2 o přerušení činnosti školní družiny v termínu: 1.7.-31.8.2020.
Soňa Pavlíková

V Křeseticích 15.5.2020 ředitelka školy30. června 2020 (Út)