Základní škola Křesetice

Provoz školy od 25.5.2020

Vážení rodiče,
 
Vytvořili jsme  3 skupiny na ZŠ s ohledem na dodržení podmínky 1 žák v lavici:
1. skupina - 12 žáků 1. a 2. ročníku
2. skupina - 6 žáků 3. ročníku
3. skupina - 13 žáků 4. a 5. ročníku (tato skupina bude rozdělena do dvou místností 5. roč. - ve své třídě, 4. roč. v tělocvičně)
 
Provoz školy bude následující:
Škola se bude otevírat v 7,45h.
Žáci 1. a 2. roč. 7:50 až 11,30 h.
Žáci 3.-5. roč. 7:50 až 12:00 h.
 
Každá třída bude mít svou třídní učitelku. Ve 4. a 5. ročníku se budou po dnech střídat p. uč. Hromčíková a p. uč. Pavlíková
 
Do školy nebudou mít přístup rodiče.
 
Žáci odevzdají první den 25.5.2020 před vstupem do školy čestné prohlášení, které jsem vám již posílala. Najdete ho opět v příloze tohoto emailu.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
 
Žáci budou mít s sebou min. 2 roušky a sáček na odkládání roušek. Ve třídě roušky nemusí používat, ale při skupinové práci a vždy, když opustí třídu tak ano.Roušky si každý den nosí vyprané případně nové.
 
U vstupu do budovy školy bude umístěn stolek s dezinfekcí. Dohlížet zde bude paní Jarůňková.
 
Bude vedena evidence přihlášených žáků a omlouvání podle školního řádu.
 
Dopoledne bude probíhat výuka předmětů český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, angličtina a výtvarná výchova. Výuka tělesné výuky v běžné podobě nebude probíhat.
 
Na školní zahradě se ve venkovní učebně budou střídat skupiny po dvou hodinách.
 
Obědy si budou žáci nosit své. Ohřívání obědů ve škole není možné.
 
Po skončení vyučování budou žáci odcházet domů, případně si je odvede na zahradu vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga. Vzhledem k tomu, že na školní zahradě bude zároveň MŠ, zvažte prosím pobyt dětí ve škole v odpoledních hodinách.
 
Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn v samostatné místnosti (pro tento účel byla vymezena třída školní družiny) a bude kontaktován zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte.
 
Pokud máte nějaké dotazy k provozu školy zavolejte na tel: 739572073 nebo pište na email: zs.kresetice@cmail.cz.
 
 

Soňa Pavlíková
ředitelka školy

21. května 2020 (Čt)