Základní škola Křesetice

Provoz školy od 30.11.2020

 Od pondělí 30.11. 2020 se žáci 3.-5. ročníků vrací zpět do školy. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu, pouze hodiny Tv a Hv budou nahrazeny jinými předměty.
Od tohoto dne bude v provozu školní družina (včetně ranní družiny) a školní jídelna pro všechny žáky.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je nutné, aby žáci měli na každý den alespoň 2 roušky a dodržovali hygienická pravidla.


20. listopadu 2020 (Pá)