Základní škola Křesetice

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce od 1.9.2020

Oznámení o přijetí k základnímu

vzdělávání od 1.9.2020Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení

o přijetí dětí pod těmito registračními čísly: 
 ZV1/2020 přijato
 ZV2/2020 přijato
 ZV3/2020 přijato
 ZV4/2020 přijato
 ZV5/2020 žádost o odklad
 ZV6/2020odklad


04. května 2020 (Po)