Základní škola Křesetice

Český jazyk 25.5. - 29.5. 2020

Český jazyk

Minule jste se učili pádové otázky. Ty využijeme tento týden. Dnes jsme se s dětmi ve škole začali učit skloňování podstatných jmen. Podstatná jména jsou totiž ohebná, znamená to, že mění svůj tvar.

V učebnici na str. 75 jsou pádové otázky. Napište si je do vlčka.

Vymyslete tři podstatná jména – (rodu mužského, ženského a středního) a vyskloňujte je v čísle jednotném a v čísle množném. Napište do vlčka.

75/5 – vypiš podstatná jména i s předložkou pod sebe a urči u každého pád, číslo a rod. ( do vlčka)

Děti z Bullerbynu – str. 141 – 161, stačí tentokrát přečíst. Žádné listy vypracovávat nemusíte.


25. května 2020 (Po)