Základní škola Křesetice

Angličtina

Zde jsou úkoly z angličtiny:

- PS str. 69/2

- z přílohy vystřihnout kartičky a trénovat si tvary slovesa have got se zájmenem they (= oni)

- na níže uvedeném webu jsou dvě hry, v nichž si děti mohou procvičit sloveso have got v různých větách, stačí, když si několikrát zahrajou pouze tu první hru (=game), kterou najdou, když rozkliknou odkaz a sjedou kousek dolů pod text https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got

Pokud ve hře narazí na slovíčko, kterému nebudou rozumět, vyhledají si jeho význam na překladači, zapíší si ho do sešitu a zkusí se ho naučit. Budou si tak obohacovat svoji slovní zásobu, která je v angličtině hodně důležitá.

- dobrovolný úkol - U str.57 - příběh si přečíst a zkusit přeložit (nápověda: And whose hat is this? = A čí je tato čepice?), s příběhem jsme pracovali při videohovoru


15. května 2020 (Pá)