Základní škola Křesetice

Angličtina

Zde jsou úkoly na příští týden 25.5. - 29.5.: 
 
- z přílohy vystřihnout kartičky a trénovat si tvary slovesa to be ( = být) se zájmeny we (=my) a they (=oni) (tento úkol na 14 dní) 
 
- U str. 55/ otázky dole - do sešitu napsat krátké odpovědi
 
(na otázku – Is there a ….. ? se odpovídá: Yes, there is. nebo No, there isn´t.
 
- PS str. 61 – doplnit komiks - Quizzy a Ziggy 
 
- učit se slovíčka, viz příloha ( úkol na 14 dní) 
 
Druhý a třetí úkol mi, prosím, pošlete ke kontrole, klidně jako fotku přes WhatsApp
22. května 2020 (Pá)