Základní škola Křesetice

Matematika

Zde jsou úkoly z matematiky:

Děti si procvičí učivo o zlomcích, kterým si rozvíjejí logické myšlení a matematickou představivost. Na sloupečcích si zopakují pamětné dělení. V geometrii budou rozeznávat a rýsovat pravoúhlé trojúhelníky.  

- PS str. 23 – celé, cvičení 11 jen pro rychlíky

- pracovní list, viz příloha – sloupeček č 73, sloupeček 74 jen pro rychlíky

- Geometrie – pracovní list s názvem Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, viz příloha (prosím schovat, budeme ho ještě potřebovat) -  doplnit cvičení 3, 4 a cvičení 5 narýsovat do sešitu

 


03. května 2020 (Ne)