Základní škola Křesetice

Matematika

Úkoly na příští týden 25.5. - 29.5.:

- U str. 42/11 – zapsat do sešitu, viz níže

ze tří dřívek: III, ...

ze čtyř dřívek: VII, ..

- pracovní list (písemné násobení), viz příloha

cv. 1 (v rámečku) – doplnit výsledky

cv. 2 - poslední čtyři příklady

cv. 3, 4 -slovní úlohy vypracovat do školního sešitu (zápis, výpočet, odpověd´)

cv. 7 – druhý řádek do školního sešitu

G

- pracovní list str. 135/1 – říkat si příklady, kterými vypočítáme obsahy obrazců a zkusit doplnit první tabulku


24. května 2020 (Ne)