Základní škola Křesetice

Vlastivěda

Zde jsou úkoly na tento týden:

Vlastivěda

- napsat si tato slova do bleskovky a doplnit k nim název kraje a ukázat si ho na mapě

perník -

vinná réva -

Baťa -

Blaník -

Sněžka -

hora Říp -

ZOO -

Karlštejn -

- doplnit pracovní list v příloze - pod tabulku ke každému kraji opět nakreslit alespoň jeden obrázek místa či výrobku charakteristického pro daný kraj

- U str. 13 a str.14 - pročíst texty k posledním třem krajů

Před čtením jednotlivých krajů si do bleskovky opět udělat tabulku: Co už vím? Co jsem se dozvěděl/a? Nejprve odpovědět na první otázku, nevadí, když děti nebudou nic vědět. Po přečtení textu si pod druhou otázku doplnit nové či zajímavé informace.


27. dubna 2020 (Po)