Základní škola Křesetice

Vlastivěda

Zde jsou úkoly z vlastivědy:

- zkusit si říct ke každému kraji ČR jednu nebo dvě typické informace

   Toto učivo si mohou procvičovat pomoci tabulek Kraje ČR, které v předešlých úkolech vyplňovali, 

můžou si je okopírovat, kopii rozstříhat a jednotlivé kartičky k sobě přiřazovat.

- U str. 24 a 25 – Povrch ČR – pročíst a černě vytištěná místa si ukazovat na mapkách v horní části stránek

- PS str. 14/ 1, 2


17. května 2020 (Ne)