Základní škola Křesetice

Angličtina

- napsat několik vět o svých rodičích, co rádi a neradi dělají, ve větách použít činnosti z pracovních listů ( washing the car, flying in a plane, …)

- pracovní list str. 107 Unit 5 , viz příloha– pouze první sloupec

- procvičovat si slovíčka - části dne, roční období, who, what, ... ( z minulého úkolu)

- pracovní list ( v předminulém úkolu 18.5. - 22.5.) - podle informací ve cvičení 3 napsat text o týdenním rozvrhu chlapce (např. On Tuesdays he goes swimming.)


31. května 2020 (Ne)