Základní škola Křesetice

Matematika 11.5. - 15.5.

Dobrý den,

zasílám úkoly z matematiky na týden 11.5. - 15.5:

Lze zapsat za desetinné číslo libovolný počet nul? To děti prozkoumají v prvním pracovním listě, kde si zopakují i písemné dělení a vyřeší dvě slovní úlohy.

1. pracovní list (str. 91), viz příloha

- prostudovat barevný text nahoře s vykřičníkem

- doplnit cv. 29, 30

- cv. 34, 36 - vypracovat do školního sešitu, nezapomenout na zápis a odpověď

- cv. 35 - pouze poslední dva příklady i se zkouškou, opět do sešitu

V druhém úkolu si děti připomenou, že strany trojúhelníku můžeme popsat i malými písmeny a podle zadání narýsují trojúhelník.

2. pracovní list (str. 29 , s názvem Trojúhelníky), viz příloha

- prostudovat barevný text nahoře, do sešitu geometrie vypracovat cvičení 1, nezapomenout na náčrt

S pozdravem,

Hromčíková Simona


10. května 2020 (Ne)