Základní škola Křesetice

Matematika

Zde jsou úkoly z matematiky:

- pracovní list desetinná čísla, viz příloha - stačí to označené

- pracovní list s názvem Závěrečné opakování, viz příloha – doplnit označená cvičení

G:

- pracovní list (z minulého týdne, děti si ho měly schovat) – prostudovat barevný text uprostřed a do sešitu narýsovat trojúhelník ze cv. 2

- Rozhodni, zda může mít trojúhelník tyto délky stran:

a) a = 6 cm, b = 5 cm, c = 5 cm,     

b) a = 2 cm, b = 4 cm, c = 7 cm,  

c) a = 4 cm, b = 3 cm, c = 7 cm

Trojúhelník, který lze sestrojit, narýsovat a vypočítat jeho obvod. Napiš, zda je to trojúhelník rovnostranný nebo rovnoramenný?


S pozdravem,

Hromčíková Simona 


17. května 2020 (Ne)