Základní škola Křesetice

Matematika

Zde jsou úkoly na příští týden 25.5.-29.5.:

- pracovní list desetinná čísla, viz příloha (str. 96) – označená cvičení vypracovat do školního sešitu

- pracovní lis s názvem Závěrečná opakování ( z minulého úkolu) – opět vypracovat do školního sešitu, u slovních úloh provést zápis, výpočet i odpověď

G - pracovní list Jednotky obsahu, viz příloha (pracovní list schovat, budeme ho ještě potřebovat)

- cv. 5 – vypracovat do sešitu geometrie, nejprve udělat náčrt

Desetinná čísla si děti mohou zde:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9329

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-ciselna-osa-desetinne-2-uroven/3760

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-desetinna-2-uroven/7590


24. května 2020 (Ne)