Základní škola Křesetice

Přírodověda 11.5. - 15.5.

Úkoly z přírodovědy:

- zopakovat si informace o vylučovací soustavě zde:

https://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=74680&hit=57973

+ odpovědět na tuto otázku: Co může být příčinou onemocnění  ledvin?

- U str. 61 – Kožní soustava – před čtením stručný zápis do bleskovky - co už vím, po čtení – co jsem se dozvěděl

- do bleskovky odpovědět na tyto otázky:

Jakými třemi vrstvami je tvořena kůže?

V které vrstvě jsou centra pro vnímání tepla, chladu a bolesti?

Co tvoří nejspodnější vrstvu kůže?


10. května 2020 (Ne)