Základní škola Křesetice

Vlastivěda

Děti si nejprve zopakují základní informace o krajích z minulého úkolu připomenou si informace o posledních čtyřech krajích – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj a k těmto krajům si mohou doplnit zajímavá cvičení z PS

- doplnit tabulku Kraje ČR, viz příloha – pod tabulku ke každému kraji nakreslit nebo nalepit alespoň jeden obrázek místa či výrobku charakteristického pro daný kraj

- pročíst si krátké texty o dalších čtyřech krajích ČR, viz příloha mailu

- PS str. 18, 19, 20, 21 - na volné řádky ke každému kraji napsat alespoň tři věty

- kdo si bude chtít zaluštit a obohatit si znalosti o pamětihodnostech a krásách naší země, může si doplnit tato cvičení v PS str. 18/1,3, 19/1,3, 20/2, 21/1


10. května 2020 (Ne)