Základní škola Křesetice

Vlastivěda

Příští týden se ve škole budeme věnovat těmto tématům:

Státní symboly a ústava ČR

– v PS na str. 27 si udělat v horní části stránky tabulku Co už vím? a Co jsem se dozvěděl?

nejprve doplnit informace, které se mi k  tomuto tématu vybaví, pak si přečíst v učebnici text na str. 32, zapsat si alespoň jednu novou informaci a zkusit si doplnit cvičení dole

Poloha, rozloha, hranice ČR

- PS str. 24 – stejný postup, text k tomuto tématu je v učebnici na str.33 (v PS ve cv. 2 stačí kraje pouze ústně vyjmenovat)

- stejným způsobem zpracovat i další dvě témata:

Administrativní členění ČR ( PS str.25 + U str. 34)

Obyvatelstvo ČR (PS str.26 + U str. 35)


24. května 2020 (Ne)