Úvod

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace


Adresa školy: Křesetice 76, PSČ 285 47


IČO: 70989591

IZO: 600046265


bankovní spojení : Komerční banka, a.s.,


č. účtu školy: 115-5321620297/0100 (úplata za ŠD a MŠ)


rodičovský účet: 123-439690247/0100 (platby za výlety, vstupné a další akce školy)


číslo účtu KRPŠ: 240520355/0300 (platba Klub rodičů a přátel školy - 1 000Kč na rok)


Ředitelka školy: Soňa Pavlíková


Kontakty: tel.:

ředitelka školy 739 572 073

mateřská škola 730 126 770

školní družina 602 219 008


e-mail: zs.kresetice@cmail.cz


www.zskresetice.cz


Zřizovatel školy:

Obec Křesetice

Křesetice 1 

285 47

https://www.kresetice.cz/


Hlavní účel a předmět činnosti školy:


Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace byla zřízena obcí Křesetice dne 1.5.2005, podle zákona č. 561/2004 Sb., zřizovací listinou ze dne 23.8.2005

Poskytuje základní a předškolní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy, který je  oprávněn jednat jménem školy. Ředitele školy jmenuje a odvolává obec.

Příspěvková organizace užívá budovu a pozemek školy, který je majetkem zřizovatele, dle nájemní smlouvy.

Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.